Att välja rätt foder …

HorseHage och hösilage finns i några olika kvaliteter, uppdelat på rid-, tävling- och avelshästar och den torrsubstans (ts) halt som önskas. Till tävlingshästar vill man ha ett högt energivärde i förhållande till proteinvärde och till avelshästar (sto och unghästar) ett högt proteinvärde.

T55Tävlingshäst, 55% ts (+5%)

T65Tävlingshäst, 65% ts (+5%)

R55Ridhäst, 55% ts (+5%)

R65Ridhäst, 65% ts (+5%)

A55Avelshäst, 55% ts (+5%)

A65Avelshäst, 65% ts (+5%)

Vi vill påpeka att ensilering av fodret inte sker vid ts-halter över 65%. Det blir då ”lufttät förvaring” och fördelarna med att utfodra hösilage försvinner med stor sannolikhet (dvs man går miste om ett lättsmält, smakligt och dammfritt foder).

  Välj balstorlek under fliken grovfoder