Foder & strö

Vi säljer hösilage i flera olika balstorlekar, ts-halter och näringskvaliteter. Beställ det som passar din verksamhet. En häst eller 100 hästar. Fritidshästar, högpresterande eller avel. Friska, hostiga eller annat problem. Eftersom vi skördar ca 300 ha vall på två skördar finns det foder som passar de flesta.

Vi säljer ett brett sortiment kraftfoder från flera svenska tillverkare: Hippo, Krafft, Fibergi och Mustang. Eget havre finns. Även andra produkter såsom Betfor, lusernpellets, vetekli, foderkalk, soja, linfröpellets, salt, saltstenar, mineraler, Steel Joint, olja mm kan hittas hos oss.

Vi säljer halm i stor- och mellanbalar som vi bärgar från vår gård och lagrar inomhus. Mindre kvantitet kan levereras på pall. Torv, torvmix, spån, spånpellets och halmpellets från BMR.