Reklamation

Reklamation av HorseHage

Vi anser att man ska kunna utfodra det man betalar för och vi gör alltid vårt bästa för att fodret ska vara bra. Tyvärr ibland (mindre än 1%) sker något i tillverkningen som orsakar problem som vi inte har lagt märke till före leveransen och då reklamerar vi och ersätter med nytt. Vi reklamerar antal kg som återlämnats om ej annat överenskommits. Förpackningen med innehållet ska återlämnas.

Det är också viktigt hur fodret förvaras hos kunden, och vi vill klargöra att vi endast reklamerar HorseHage som är förvarat enligt våra rekommendationer.

HorseHage kan ej reklameras efter 15 maj året efter tillverkning och den som vill utfodra över sommaren bör se till att HorseHage förvaras svalt.

Reklamation av övriga produkter

Vi reklamerar antal kg som återlämnats om ej annat överenskommits. Förpackningen med innehållet ska återlämnas. Det är också viktigt hur fodret förvaras hos kunden, och vi vill klargöra att vi endast reklamerar produkter som är förvarat enligt våra rekommendationer.

Hösilage kan ej reklameras efter 15 maj året efter tillverkning och den som vill utfodra över sommaren bör se till att den förvaras svalt.