Frågor och svar

  1. Behöver jag vara orolig för botulism när jag utfodrar med hösilage eller HorseHage?

Visst är botulism en otäck sjukdom, men antalet hästar i Sverige som har dött från den är ca 10-12 hästar på lika många år. För att botulism ska kunna utvecklas i hösilage måste bakterien komma dit i form av ett dött djur eller jord. Sedan behöver den en miljö med hög vattenhalt. Om ett hösilage har en ts-halt på 45% ts eller mer så är risken för botulism detsamma som i vanligt hö.  Bakterien som orsakar botulism är osynlig och luktfri, så den enda möjlighet man har att upptäcka den är genom att man hittar ett dött djur eller jord i fodret. Mögel i hösilage eller HorseHage har ej något samband med botulism, men fodret är olämpligt till hästen precis som torrt hö som är mögligt. Tänk på att om ni utfodrar ute, bör ni göra rent ordentligt så att gammalt foder inte trampas ner i marken och sedan när hästen äter av nytt utlagt foder, får i sig jord och ohälsosamma bakterier den vägen.

  1. Hur kan jag se om mitt hösilage eller HorseHage är dåligt?

Det finns ibland jäst i hösilage eller HorseHage, särskilt i 1:a skörden. Jäst är vita prickar oftast i snittytan på balen och är helt ofarligt. Däremot om mögel förekommer, är det för det mesta grönt (inte vitt) och har en dålig lukt. Mögel uppstår i de flesta fall pga att förpackningen är skadad och luft har kommit in i balen.

  1. Hur mycket hösilage eller HorseHage behöver min häst?

Vi rekommenderar att man ger hästen samma mängd hösilage eller HorseHage som man har gett vanligt hö, men att man kompletterar med ett par kg havrehalm för att öka antal kg ts hästen får. Oftast när man räknar en foderstat på hösilage gör man misstaget att man ger för mycket för att man behöver mer ts (för att nå 1 kg ts per 100 kg levande vikt). Kom ihåg att torrt hö är 84% ts inte 100%. En häst som har fått 7 kg hö behöver därför ca 10 kg hösilage eller HorseHage som är 55-60% ts, men näringsmässigt räcker det oftast med 7-8 kg hösilage eller HorseHage och 2-3 kg havrehalm. Alternativet är att ge mer hösilage eller HorseHage och dra ner på kraftfodret.

De flesta hästar idag går i lätt till medelhårt arbete och en mellanstor häst behöver därför ca 50 g smältbart protein per kg ts och 8-9 MJ energi. I hösilage eller HorseHage innebär detta ca 25-30 g smältbart protein per kg foder och 4,5-5 MJ energi. Många gånger ligger värdena i vårt hösilage eller HorseHage mellan 30-50 g protein per kg foder och 5-7 MJ i energi.

  1. Vad är skillnad mellan 1:a och 2:a skörd?

Näringsmässigt är det ingen självklar skillnad. Protein och energi värden kan vara lika, och ibland innehåller 2:a skörd t.o.m högre värden än 1:a skörd. Näringsvärdena beror på hur man sköter vallarna, vädret och skördetidpunkt. Däremot ser fodret olika ut. 1:a skörden är grövre och har en gyllengul färg. Jäst är ganska vanligt och fodret har en bra hållbarhet och kan klara en andra sommar utan större förändringar. I hösilage i storbal krävs det mer plast på en 1:a skörd om det inte ska mögla. 2:a skörden är vekare och behåller en grön färg. Jäst är ovanligt men kan utvecklas på vårkanten när vi får några varma dagar. Då kan det också ske andra mindre önskvärda förändringar i fodret och vi rekommenderar att man har utfodrat allt tills betessläppning ca 15 maj. Det är inte alla balar som förändrar sig till det sämre men ca 10%-25% är inte ovanligt.