Förvaring av HorseHage hos kunden

Våra rekommendationer är att förvara HorseHage:

* på obruten pall (så att topplast, underlägg och sträckfilmen finns kvar så länge som möjligt)

* gärna på grus- eller sandplan (så att växtlighet inte lockar skadedjur)

HorseHage har ett bäst före datum till 15 maj året efter tillverkning och den som vill utfodra över sommaren bör se till att HorseHage förvaras svalt.

Förvaring av storbal, mellanbal och dubbelbal hos kunden

* gärna på grus- eller sandplan (så att växtlighet inte lockar skadedjur)

Hösilage har ett bäst före datum till 15 maj året efter tillverkning och den som vill utfodra över sommaren bör se till att det förvaras svalt.