Försök hålla hästarna på bete så länge som möjligt. Stödfodrar med lusern* i någon form – pellets eller hackelse, i båda fallen är det fortfarande ett grovfoder, även om det är i pelletsform. Du kan också dryga ut med vetekli och betfor som innehåller mycket fiber.

Om du har brist på hö eller inplastat grovfoder kan lusernhack eller lusernpellets tillsammans med halm utgöra hela grovfodergivan till hästen. Alla foder som innehåller lusern (eller andra baljväxter) har också högre innehåll av kalcium och magnesium, vilket man bör ha i minnet när man väljer vilket mineralfoder foderstaten skall innehålla.

*Grovfoder som anses ha ett särskilt högt fodervärde kan man även konservera genom hetluftstorkning. Det är oftast lusern med eller utan blandning av gräs som då direktskördas, körs till en torkanläggning där het luft snabbt torkar fodret som först hackats i mindre bitar. Detta foder kan sedan utfodras som hackelse, eller så mals det och pressas till pellets istället. I båda fallen är det fortfarande ett grovfoder, även om det är i pelletsform.