Salt och mineraler

Vi säljer salt- och slickstenar för alla djurslag. Till häst har vi KNZ, 100% och Standard, 2 kg eller 10 kg.

Vi har fodersalt i lösvikt, 7 kg hink eller 25 kg säck från Biofarm eller KNZ.

Vi säljer mineraler från Hippo, Krafft, RS Mustang och Biofarm. Ser deras hemsidor för mer information.

Hippo = http://djuronatur.se/s/hast/hippo/hipposelection

Krafft = https://www.krafft.nu/produkter/  och sedan välj Mineraler i vänster meny

RS Mustang = http://rsmustang.se/h%C3%A4stfoder/tillskott/

Biofarm = http://www.eclipsefiofarmab.se/vitamins-minerals/