Foderkalk

Vi säljer foderkalk i 25 kg säckar med 42 säckar/pall. Ibland har grovfoder en låg kalcium/fosfor-kvot och kan därför behöva kompletteras med foderkalk. Det är viktigt att man analyserar sitt grovfoder, inte minst på mineraler. Kalcium och fosfor är de mineraler som hästen har störst behov av. Vid för lite kalcium i foderstaten kommer kalcium att tas från skelettet för att tillgodose kroppens behov. Kvoten mellan kalcium och fosfor i hästens totala foderstat bör inte understiga 1,2 och får gärna vara kring 1,5. Blir det för mycket fosfor i förhållande till kalcium får hästen svårt att ta upp kalciumet och kan få kalciumbrist trots att fodret innehåller tillräckliga mängder. Foderkalk är ett billigt sätt att komplettera en foderstat med lågt kalciuminnehåll eller för lite kalcium i förhållande till fosfor. Innehållet av Ca i foderkalk är 380 g per kg och det brukar därför inte behövas några stora mängder för att balansera en i övrigt väl sammansatt foderstat. Överskott av kalcium försvinner ut med urinen och anses därför inte vara skadligt.